KA KO

pravočasno in učinkovito pripraviti marketing in prodajo v podjetjih na gospodarsko krizo in poslovne izzive, ki prihajajo?

white-paper white-paper
image

Samo premišljena poslovna strategija, ki kombinira marketinške aktivnosti s smiselnim izborom tehnologij oz. orodij za upravljanje marketinških in prodajnih dejavnosti, lahko ustrezno pripravi podjetje na negotovo gospodarsko okolje, ki ga kmalu pričakujemo.

image
V dokumentu, ki je pred vami, predstavljamo izbor 10 ključnih menedžerskih, tehnološko-komunikacijskih in marketinško-prodajnih taktik, s katerimi se podjetja lahko pravočasno in ustrezno pripravijo ter opremijo za negotovo obdobje, ki prihaja zaradi mednarodne politične in gospodarske krize.

Predlagane taktike izhajajo iz spoznanja, da se že pomembno spreminja vedenje kupcev, nadaljujejo se spremembe na področju razvoja digitalnih in tradicionalnih medijev ter komuniciranja, vse to pa bo povzročilo večjo negotovost v prodaji in drugih poslovnih aktivnostih podjetij.

Le ukrepi, ki ustrezno kombinirajo tehnološko-procesne rešitve in orodja s strateškimi marketinškimi aktivnostmi, lahko podjetjem povečajo možnosti za uspešno delovanje.


Dokument je namenjen ključnim odločevalcem: direktorjem, članom uprav, vodjem komunikacij in marketinga, vodjem tehnoloških oddelkov oz. drugim odločevalcem v podjetjih in organizacijah, v katerih razumejo, da je vsaka kriza hkrati priložnost, ter bodo kljub krizi usmerjeni v iskanje rešitev in novih priložnosti.

10 TAK TIK

ki lahko bistveno pripomorejo k boljši pripravljenosti marketinga in prodaje v vašem podjetju na hitro spreminjajoče se okoliščine in poslovne izzive, ki prihajajo v naslednjih mesecih zaradi vse manjšega povpraševanja in zahtevnejše prodaje

Pri vsaki od opisanih taktik lahko preverite, ali jo že uporabljate in do katere stopnje ste jo razvili, hkrati pa preglejte tudi pomembne tehnološke usmeritve, ki so pomembne za vsako od njih.
dive in the pool
1

1

Dashboard

Uporabljajte dashboard za hitro in pravo odločanje

S pomočjo enostavne, a premišljene tehnološke rešitve vzpostavite dashboard oz. pregledno ciljno usmerjeno nadzorno ploščo za hitrejše in lažje poslovno odločanje. Jasen pregled ključnih kazalnikov aktivnosti na enem mestu namreč omogoča hitra sprejemanja odločitev, kar je ključ do uspešnega odzivanja in delovanja podjetja v negotovih razmerah.

Nadzorna plošča za hitrejše in lažje poslovno odločanje

Gre za hitro vzpostavljen marketinško-prodajni dashboard, ki je jasen, čim bolj grafičen prikaz ključnih kazalnikov uspeha podjetja. Ti so razvrščeni po fazah v prodajnem lijaku ter sestavljeni iz podatkov različnih marketinških in prodajnih virov. Prikaz kazalnikov skozi različna časovna obdobja omogoča veliko lažje dnevno odločanje o prioritetah.
Prava odločitev, sprejeta na podlagi podatkov iz različnih virov, je lahko odločilni dejavnik in pomembna konkurenčna prednost v hitro spreminjajočem se okolju.
S pomočjo dashboarda boste hitreje zaznavali priložnosti ali nevarnosti, ki se pojavijo na trgu.
Dashboard pomaga, da se oddelka marketinga in prodaje pravočasno in skladno odzivata in fokusirata na prave priložnosti.

Hitro preverite, kako pripravljeni ste.

Dashboard ste si že uredili in ga redno uporabljate za odločanje v marketingu in prodaji.
extend icon
Razmišljate o tem, da morate dashboard čim prej vzpostaviti, vendar se tega še niste lotili.
extend icon
Niste še razmišljali o tem in nimate vzpostavljenega dashboarda za hitrejše in lažje odločanje v marketingu in prodaji.
extend icon

Kaj pri tej taktiki svetuje pm tech strokovnjak?

Preden izberete tehnologijo za ureditev dashboarda, dobro premislite, katere podatke želite spremljati. Največji izziv pri vzpostavitvi dashboardov je povezovanje z viri podatkov, ne pa tehnologija.
Uporabniški vmesnik in izkušnja naj bosta čim bolj preprosta (uporabite barve in grafični jezik).
Dashboardi niso namenjeni poglobljenim analizam, ampak enostavnemu spremljanju aktivnosti in hitremu zaznavanju priložnosti ali nevarnosti.
baloon in the air
2

2

Napredni digitalni prodajni kanal

Vzpostavite napreden digitalni prodajni kanal za dodatno prodajo

Zgradite učinkovit in vzdržen lastni digitalni prodajni ekosistem (brez posrednikov), ki bo središče vaše komunikacije in prodajnih aktivnosti.

Zgradite lastni digitalni prodajni ekosistem

Samo dobro poznavanje tehnologij in razumevanje vseh faz prodajne poti zagotavljata pravilen izbor tehnoloških rešitev za lastni digitalni prodajni ekosistem.
Razumevanje digitalne uporabniške izkušnje in pravilna interpretacija podatkov sta zagotovilo za pravilne odločitve in boljše končne rezultate.
Agnostični pristop pri izboru in povezovanju tehnologij bo zagotovil, da podjetje ne bo ujetnik posameznih tehnoloških rešitev, ampak bo lahko gradnike svojega digitalnega prodajnega ekosistema kadar koli prilagodilo ali zamenjalo.

Zgradite lastni digitalni prodajni ekosistem

Načrtujte t. i. pametno uporabniško izkušnjo, ki bo odražala dejanske navade uporabnikov in upoštevala minimalne pričakovane tehnološke standarde.
S pravilno arhitekturno zasnovo lastnega digitalnega prodajnega ekosistema lahko učinkovito povezujete orodja in storitve, ki jih potrebuje vsako prodajno orientirano spletno mesto (gre za razna martech orodja, kot so npr. chat, search, upsale orodja, dodatni prodajni kanali ...).
Zagotoviti morate čim hitrejše nalaganje prodajne spletne strani ter enostavno nadgrajevanje in vzdrževanje – to je ključ za hitre spremembe in prilagajanje na trgu.

Zgradite lastni digitalni prodajni ekosistem

Priporočamo t. i. lean pristop grajenja lastnega prodajnega ekosistema, ki omogoča hiter vstop na trg z minimalnimi stroški.
Ustrezno načrtovana varnost in možnost nadgrajevanja prodajnega kanala sta ključni za stabilno in dolgoročno delovanje.
Dobro zasnovana prodajna spletna stran je vse pomembnejši del tudi pri tradicionalno bolj analognih nakupno-prodajnih izkušnjah – tudi ko kupci na koncu nakupujejo v fizičnih trgovinah, namreč pred tem nakupno raziskavo in primerjavo večinoma opravijo na spletu.

Hitro preverite, kako pripravljeni ste.

Imate že zgrajen lastni digitalni prodajni kanal, s katerim ustvarjate precejšno prodajo, in izkoriščate podatke za izboljšave.
extend icon
Imate zgrajen lastni digitalni prodajni kanal, vendar z njim ne ustvarjate dovolj prihodkov oz. imate težave s povezanimi tehnološkimi rešitvami.
extend icon
Nimate zgrajenega lastnega digitalnega prodajnega kanala oz. menite, da ga sploh ne potrebujete.
extend icon

Kaj pri tej taktiki svetuje pm tech strokovnjak?

Preden izberete tehnologijo za svojo spletno trgovino, podrobno analizirajte poslovni problem in določite merljive cilje.
Ne izbirajte tehnologije na podlagi raznih študij primerov (predvsem tujih). Enaka tehnologija oz. orodje v drugem okolju lahko dasta povsem različne rezultate.
Preverite znanje svoje ekipe in izberite orodje oz. tehnologijo, ki ju bo vaša ekipa razumela in obvladala.
Najpomembnejše: orodje oz. tehnologija sta sicer nujna za izvajanje te taktike, nikakor pa nista dovolj. Pripraviti oz. prilagoditi je treba še vrsto drugih procesov in aktivnosti.
surfer under water
3

3

Spletna predstavitev

Vaša spletna predstavitev mora res izstopati

Postavite privlačno in dovolj zanimivo osrednjo digitalno predstavitev svojih proizvodov ali storitev. Ljudje danes pred odločitvijo za nakup informacije iščejo na spletu, zato je digitalna predstavitev vaše ponudbe in podjetja izjemno pomembna, tudi če svoje izdelke in storitve prodajate izključno na fizičnih prodajnih mestih.

Postavite osrednjo digitalno predstavitev

Premislite o tem, kakšno dodano vrednost lahko ponudite uporabnikom spleta.
Splet je najpomembnejša točka dotika s potencialnimi kupci in uporabniki na prodajni poti.
Spletna predstavitev je učinkovita, ko potencialne kupce konkretno pomakne naprej v prodajnem lijaku.
Dobro zasnovan spletni nastop na več različnih točkah deluje kot mehanizem za učinkovito nabiranje prodajnih leadov.
Priprava unikatnih spletnih vsebin zagotavlja boljše pozicije v spletnih iskalnikih (SEO-optimizacija), zato lahko prihranite precej denarja, ki bi ga sicer vlagali v oglaševanje.

Hitro preverite, kako pripravljeni ste.

Imate postavljeno unikatno, izstopajoče in napredno spletno mesto s predstavitvijo svojih izdelkov ali storitev, na katero preusmerjate potencialne kupce z vseh drugih digitalnih točk dotika in kamor se obiskovalci redno vračajo.
extend icon
Imate postavljeno spletno mesto s precej povprečno predstavitvijo svojih izdelkov ali storitev, ki ni dovolj izstopajoča, je celo malo zastarela, spletno mesto pa ne generira dovolj organskega obiska z googla.
extend icon
Nimate postavljenega ustreznega spletnega mesta s predstavitvijo svojih izdelkov in storitev ter ne ustvarjate praktično nobenih preusmeritev na spletno mesto brez zakupa na iskalnikih.
extend icon

Kaj pri tej taktiki svetuje pm tech strokovnjak?

Ne izbirajte uredniške tehnologije cms na podlagi atraktivnih funkcionalnosti. Obstaja namreč velika verjetnost, da boste kupili vrsto nepotrebnih funkcionalnosti, ki bodo zelo upočasnjevale delovanje vaše spletne strani.
Hitrost nalaganja naj bo poleg kakovostne vsebine eden glavnih ciljev pri izdelavi spletne predstavitve, saj pomembno vpliva na dobro uvrstitev v iskalnikih, s tem pa tudi na organski obisk.
Poskrbite, da bo koda vaše spletne strani v vaši lasti, da bo ustrezno dokumentirana in boste imeli urejen samostojen dostop do repozitorijev.
Najpomembnejše: poskušajte se izogibati uporabi knjižnic in ogrodij, saj občutno vplivajo na hitrost delovanja strani.
canyon
4

4

Lasten digitalni medij

Unikaten lastni digitalni medij je velikanska prednost

Vzpostavite notranje povezan marketinško-komunikacijski ekosistem z nosilnim lastnim medijem, ki deluje kot stičišče vsebinskega marketinga. Sestavljajo ga smiselno povezana napredna tehnološka orodja (CMS, orodje za marketinško avtomatizacijo, orodja za SOME-povezovanja, analitika ...) ter lastni in zakupljeni digitalni, občasno pa tudi analogni mediji.

Vzpostavite notranje povezan marketinško-komunikacijski ekosistem

Osrednji lastni vsebinski medij mora biti primarno digitalen (ni stroškov tiska, lažja in hitrejša distribucija, omogoča pogostejšo menjavo vsebin ...), v nekaterih primerih pa je smiselna tudi analogna verzija (posebne izdaje, specifična ciljna skupina, manjši krog bralcev, posebej zahtevni in pomembni segmenti kupcev ...).
V obdobju zaostrenih poslovnih razmer je ključno pridobivanje posebne pozornosti ciljnih skupin z ekskluzivnimi, kakovostnimi in relevantnimi lastnimi vsebinami (izvirna strategija vsebinskega marketinga), ki morajo biti distribuirane po lastnih kanalih. To zagotavlja večjo prilagodljivost, neodvisnost pri distribuciji in predvsem obvladljive stroške.
Pomembno je pravočasno zgraditi oz. dograjevati lastni digitalni ekosistem in urediti njegovo upravljanje tako, da lahko optimiziramo vložke in maksimiramo učinke.

Hitro preverite, kako pripravljeni ste.

Upravljate lastni medij, ki ga zadovoljni bralci redno konzumirajo in prek katerega kontinuirano komunicirate s svojimi ciljnimi skupinami.
extend icon
Imate vzpostavljen lastni medij, vendar je ta zastarel oz. potrebuje tako vsebinsko kot tehnično prenovo.
extend icon
Nimate vzpostavljenega lastnega medija oz. menite, da ga sploh ne potrebujete.
extend icon

Kaj pri tej taktiki svetuje pm tech strokovnjak?

Uporabite že narejene in preverjene storitve/produkte ter jih pametno povežite v svoj ekosistem. Ne naročajte ali sami ne razvijajte zahtevnih rešitev, kot so iskalnik ali pa mailing sistemi.
Z mikroservisnim pristopom povežite različne produkte v čim bolj tekočo in skladno uporabniško izkušnjo.
Ko načrtujete uporabniški vmesnik in uporabniško izkušnjo, uporabljajte končno vsebino in vizualne materiale. Samo tako boste lahko skrajšali čas razvoja in vnosa vsebin.
Izberite CMS uredniško orodje z minimalnim številom funkcionalnosti, ki bodo namenjene samo vnosu vsebin, ne pa pripravi slik, generiranju anket, analitiki. S takšnim pristopom boste občutno zmanjšali možnost napak, hkrati pa bo dnevna uporaba orodja veliko enostavnejša.
desert and mountain
5

5

Lasten dogodek

Vzpostavite in izvedite dogodek, o katerem bodo še dolgo govorili

Načrtujte lastni poslovni ali marketinško-promocijski dogodek (digitalni, analogni ali hibridni), saj gre za izjemno učinkovito komunikacijsko orodje, ki lahko v razmerah zaostrene konkurence predstavlja pomemben razlikovalni dejavnik in ključno konkurenčno prednost.

Načrtujte lastni poslovni ali marketinško-promocijski dogodek

Lastni marketinško-promocijski dogodek načrtujte tako, da bo ta osrednji del dalj časa trajajočih povezanih marketinških aktivnosti, v katerih uporabite različne kanale in orodja.
Za dober in učinkovit dogodek sta nujni dve sestavini:
  • kreativna ideja in kakovostna vsebina dogodka, ki predstavlja resnično vrednost za udeležence (izstopajoče ideje, s katerimi pritegnete pozornost in angažirate izbrane javnosti);
  • inovativna uporaba sodobnih tehnologij v sklopu dogodka (gre za napredne rešitve, s katerimi navdušite udeležence ter raztegnete življenjsko dobo aktivnosti tudi na obdobje pred dogodkom in po njem).

Načrtujte lastni poslovni ali marketinško-promocijski dogodek

Ključno je, da se inovativne tehnološke rešitve prilagajajo vsebini in ne obratno – lažja dostopnost tehnoloških rešitev namreč nikakor ni dovolj za organizacijo uspešnega in odmevnega dogodka.
Načrtujte dogodek tako, da ga lahko ciklično ponavljate, saj to prinaša dodatne prednosti pri pripravi in učinkovitosti.
Samo prava kombinacija ideje, vsebine ter smiselno izbranih in uporabljenih tehnoloških rešitev bo dogodek izstrelila nad povprečje.

Hitro preverite, kako pripravljeni ste.

Kot pomemben del svojih marketinško-prodajnih aktivnosti že učinkovito uporabljate razne dogodke.
extend icon
Večkrat ste že razmišljali o lastnem dogodku, vendar se zanj še niste odločili, ker gre za kompleksno aktivnost, za katero menite, da nimate kompetenc oz. je predraga.
extend icon
Menite, da dogodki niso primeren način za promocijo vašega izdelka ali storitve.
extend icon

Kaj pri tej taktiki svetuje pm tech strokovnjak?

Tehnologijo, ki ste jo izbrali za (digitalni, analogni ali hibridni) dogodek, morate obvladati in vnaprej dobro stestirati.
Čim bolj pretehtajte razlike med različnimi platformami za digitalne ali hibridne dogodke, ki jih morate dobro razumeti, in se na koncu odločite predvsem glede na ključne cilje dogodka.
Posebno pozornost namenite varnosti in varovanju podatkov.
Poskušajte avtomatizirati in digitalizirati celoten proces od prijave na dogodek do zahvale po dogodku.
ravier
6

6

Digitalne kompetence in orodja

Digitalne kompetence in orodja so najboljša naložba v vašo ekipo

Opremite svojo marketinško in prodajno ekipo z digitalnimi kompetencami in orodji, ki bodo takoj pomagali izboljšati marketinške učinke in prodajne rezultate.

Opremite svojo marketinško in prodajno ekipo

Negotovo in hitro spreminjajoče se gospodarsko okolje zahteva dodatna in posebna digitalna marketinško-prodajna znanja in kompetence.
Pravi izbor in učinkovita uporaba martech orodij sta pomembna konkurenčna prednost v obdobju, ko ni časa za učenje in prilagajanje procesov – za to so potrebne posebne kompetence, ki omogočijo, da interna marketinška ekipa suvereno in učinkovito opravlja dnevne operativne naloge brez pomoči zunanjih agencij in drugih partnerjev.
V obdobju, ko je na voljo na tisoče tehnoloških orodij za učinkovitejše izvajanje marketinških aktivnosti, je ključno prepoznati in uporabljati tiste rešitve, ki učinkovitost marketinške in prodajne ekipe premaknejo na višji nivo, ter orodja, ki lahko nadomestijo pomemben del človeških virov, da jih podjetje v zaostrenih razmerah lahko usmeri v trenutne krizne aktivnosti.
Odprite in opremite se za inovativnejše oblike sodelovanja z naprednimi marketinško-tehnološkimi ekipami.

Hitro preverite, kako pripravljeni ste.

Vaša marketinška in prodajna ekipa ima vse potrebne digitalne kompetence za izvajanje hitrih in unikatnih digitalnih aktivnosti, ki bodo učinkovito nadomeščale ustaljene promocijske prijeme na trgu.
extend icon
Zavedate se pomembnosti povečanja digitalnih kompetenc vaše marketinške in prodajne ekipe, vendar ne želite, da bi bili njeni trenutni učinki ogroženi zaradi posvečanja učenju in treningu.
extend icon
Ne veste, če je vaša ekipa sploh sposobna dovolj širokega grajenja digitalnih kompetenc, saj se nikoli ni ukvarjala z digitalno promocijo ali prodajo.
extend icon

Kaj pri tej taktiki svetuje pm tech strokovnjak?

Izbor tehnoloških orodij uskladite in prilagodite znanju ljudi, ki jih bodo uporabljali.
Nobeno orodje ne deluje samo od sebe, zato vedno določite skrbnika orodja oz. storitve.
Preden izberete orodje, naredite podrobno analizo in najemite tehničnega strokovnjaka, ki bo objektivno preveril vašo odločitev.
Najpomembnejše: če imate možnost, vzpostavite testno okolje z realnimi podatki in vsako orodje poskusno uporabljajte vsaj teden dni. Primerjajte rezultate in se za končni izbor odločite na podlagi ugotovitev vaših testov.
colorful building
7

7

Digitalno povezovanje oddelkov in procesov

Digitalno povežite oddelke in procese za najboljšo pripravo na krizo

Digitalno transformirajte svoje poslovanje z ustrezno prilagoditvijo internih procesov ter pravilno povežite oddelke v podjetju za lažje in hitrejše spremembe na trgu.

Pravilno povežite oddelke v podjetju za lažje in hitrejše spremembe na trgu

Marketing in prodaja ne smeta biti izolirani poslovni funkciji, kar še posebej velja v obdobju gospodarskih nihanj in negotovih razmer na trgu.
Oddelki se morajo pravilno in učinkovito povezovati ter s pomočjo pravih tehnoloških orodij ustrezno prilagajati na dnevne izzive.
Majhne spremembe internih procesov in digitalizacija poslovanja lahko bistveno povečajo hitrost in učinkovitost internih ekip.
Vzpostavite skupne digitalne platforme (orodja) za interno delo, s pomočjo katerih boste lahko zagotovili ekspresne odzive na trgu (hiter odziv je v naglo spreminjajočih se tržnih razmerah izjemna konkurenčna prednost).
Poleg marketinga in prodaje je pomembna dobra povezanost/integracija tehnološkega oddelka z drugimi nosilci aktivnosti, ki bodo v času gospodarske negotovosti bolj izpostavljeni kot običajno (npr. kadrovski oddelek, PR-oddelek ...).

Hitro preverite, kako pripravljeni ste.

Digitalna transformacija je rdeča nit urejanja vaših internih procesov in ključna strateška usmeritev podjetja v naslednjih mesecih.
extend icon
Veste, da se morate v podjetju čim prej digitalno transformirati in oddelke učinkoviteje povezati, vendar vam ni jasno, kako se vsega skupaj lotiti, ne da bi se pri tem kar koli porušilo.
extend icon
Menite, da za vašo panogo digitalna transformacija ni ključna in ne predstavlja dovolj velike razlikovalne prednosti na trgu.
extend icon

Kaj pri tej taktiki svetuje pm tech strokovnjak?

Minimizirajte število orodij, ki jih uporabljate. Če jih je preveč, namreč to lahko povzroči nepotrebno disrupcijo.
Jasno definirajte procese, ki bodo primerni nivoju znanja ekipe. Določite ambasadorje, ki bodo poosebljali proces in spodbujali uporabo orodij.
Osredotočite se na hitre zmage in spremembe, s katerimi lahko najbolj napredujete.
Najpomembnejše: ne spreminjajte dveh procesov ali aktivnosti hkrati, ker boste težko izmerili učinek in določili pravi vzrok izboljšave.
oranges
8

8

Superiorna interna komunikacija

Superiorna interna komunikacija je ključ do skupnega uspeha

Vnaprej se pripravite na usmerjeno interno komunikacijo v zahtevnejših razmerah in ob spreminjajočih se izzivih na trgu, saj sicer utegne priti do odhoda kadrov s posebnimi znanji ali ustvarjanja negativne interne klime.

Vnaprej se pripravite na usmerjeno interno komunikacijo

Vnaprej vzpostavite ustrezne mehanizme in procese internega komuniciranja, ki bodo energijo zaposlenih usmerjali v reševanje prihajajočih izzivov namesto v neproduktivno ukvarjanje s tem, zakaj prihaja do negotovih situacij in dogodkov.
Interno komunikacijo prilagodite mobilni uporabniški izkušnji (način »mobile first«), saj najlažje in najhitreje dosežete interne javnosti prek mobilnih zaslonov.
V neugodnih tržnih razmerah se še dodatno poveča možnost odhoda kadrov s posebnimi znanji, zato je treba dovolj vnaprej predvideti prijeme, s katerimi boste zadrževali bazo ključnih in deficitarnih sodelavcev.

Vnaprej se pripravite na usmerjeno interno komunikacijo

Vsebinsko povežite komunikacijo o poslovnih ciljih in aktivnosti z graditvijo skupnosti in temeljnih vrednot podjetja.
Za lažje neprekinjeno izvajanje interne komunikacije uporabljajte izbrana tehnološka orodja, ki bodo poskrbela za stalen stik z zaposlenimi tudi v času, ko bo vaša pozornost usmerjena predvsem na trg in v zagotavljanje dovolj velike prodaje.
Pomembno je vzpostaviti in vzdrževati kakovosten interni (digitalni) medij, ki celostno informira in povezuje podjetje ter pomaga pri vzpostavljanju ustrezne notranje kulture in klime.

Hitro preverite, kako pripravljeni ste.

Interno komunikacijo ste strateško pripravili na prihajajoče zahtevne tržne razmere, ki bodo lahko povzročile nemir med zaposlenimi in potencialne odhode pomembnih kadrov.
extend icon
Veste, da zaradi zunanjih dejavnikov (negotovih gospodarskih razmer) utegne priti do zaostrenih internih odnosov in manjše učinkovitosti zaposlenih, vendar vam ni jasno, kako bi se na to lahko vnaprej pripravili.
extend icon
Prepričani ste, da se ni mogoče vnaprej dovolj dobro pripraviti na zunanje tržne izzive in da vaše interne klime ne morete graditi načrtno.
extend icon

Kaj pri tej taktiki svetuje pm tech strokovnjak?

Najprej dobro preverite, katera orodja, namenjana internemu komuniciranju, v vašem podjetju že obstajajo.
S pravilno uporabo tehnologije lahko korenito skrajšate pot informacij do zaposlenih in čas, ki je potreben za pripravo ključnih vsebin.
Uporabite rešitve, ki omogočajo igrifikacijo in napredno analitiko. Dobro poznavanje navad zaposlenih je ključno za učinkovite interne procese in optimizacijo.
old phone
9

9

Tehnološki preboj in vzpon

Izkoristite krizo za tehnološki preboj in vzpon

Pripravite nabor ekskluzivnih poslovno-komunikacijskih projektov/aktivnosti, ki jih lahko lansira vaše podjetje in pomenijo direktno pomoč prodaji ali oprijemljiv dokaz novega tržnega pozicioniranja

Pripravite nabor ekskluzivnih poslovno-komunikacijskih projektov

Inovativni prijemi in orodja za generiranje prodajnih leadov lahko hitro in pomembno pomagajo stabilizirati prodajo.
Takšna orodja morajo s stališča potencialnih kupcev imeti konkretno uporabno vrednost, s stališča oglaševalca pa spodbujati generiranje dovolj kakovostnih prodajnih leadov (npr. orodja za razne izračune prihrankov, seznami uredniško izbranih ugodnosti na enem mestu, čarovniki, ki vodijo uporabnike od problema do najprimernejših rešitev zanj ...).
Na eni strani gre za jasno diferenciacijo od konkurentov, na drugi strani pa za prilagoditev razmeram, saj te lahko izkoristite tudi za povsem nov poslovni fokus.
Vsaka kriza je hkrati tudi priložnost, ki pa jo lahko izkoristijo le tista podjetja, ki vanjo vstopajo dovolj pripravljena.

Hitro preverite, kako pripravljeni ste.

V podjetju imate pripravljenih in vsaj delno razvitih celo vrsto inovativnih projektov/aktivnosti, ki jih do zdaj še niste izkoristili in bodo vaš joker, ko bo treba na trgu izstopati z drugačnimi prijemi.
extend icon
Zavedate se, da bi bilo dobro vnaprej pripraviti čim več inovativnih projektov in aktivnosti, ki se bodo med krizo lahko izkazali za rešilne prijeme, vendar sami nimate prebojnih idej oz. vanje ne verjamete dovolj.
extend icon
Menite, da je v vaši panogi vse že razvito in novi marketinško-prodajni prijemi ne morejo prinesti opaznejšega učinka.
extend icon

Kaj pri tej taktiki svetuje pm tech strokovnjak?

Ljudje so med krizo pripravljeni deliti več podatkov. Aktivno poskušajte zbirati informacije, ki jih boste tudi kasneje lahko uporabili za mailinge in drugo promocijo.
Poiščite nove digitalne produkte in storitve, ki so v zgodnji fazi vstopa na trg in ponujajo brezplačno uporabo.
Pri lansiranju novih produktov/rešitev uporabljajte princip MVP (princip faznega razvoja novega produkta, pri katerem ima vsaka faza lansiranja produkta že vsaj minimalno uporabno vrednost za potencialnega uporabnika).
cactus
10

10

Dobavne verige

Obrnite težave v dobavnih verigah sebi v prid

Pravočasno pripravite vsebine in izvirne tehnične rešitve, s pomočjo katerih boste ublažili nezadovoljstvo strank zaradi dobavnih zamud. V prihajajočih tednih in mesecih je namreč pričakovati, da se bodo svetovne dobavne verige izdelkov in surovin zakomplicirale, dobavni roki pa občutneje podaljšali. Ponudniki proizvodov se boste zaradi zamud znašli v zagati, kako kljub temu ohraniti zadovoljstvo svojih strank.

Pravočasno pripravite vsebine in izvirne tehnične rešitve

Kupci večinoma razumejo, da prodajalci izdelkov pogosto nimajo vseh vzvodov za kontrolo dobavnih rokov v svojih rokah, ne odpustijo pa tega, da o spremembah in zamudah niso sproti in odprto obveščeni.
Vsaka komunikacija s stranko (tudi neprijetna novica) je potencialna priložnost za dodatno prodajo ali vsaj grajenje dolgoročne zvestobe kupcev.
Orodja in mehanizmi, ki kažejo status naročila, so nekaj, česar so se uporabniki v nekaterih panogah povsem navadili, zato podobno izkušnjo pričakujejo tudi drugje.
Avtomatizirani marketinški sistemi omogočajo, da tudi pri velikem številu strank in stikov z njimi ne pozabimo v pravem trenutku obvestiti posamezne stranke ter jo vnaprej pomiriti.

Hitro preverite, kako pripravljeni ste.

Ne predvidevate težav s strankami zaradi podaljšanih rokov dobav, ker sami v celoti obvladujete dobavno verigo.
extend icon
Razmišljate o tem, da lahko tudi pri vašem poslu pride do zamud raznih dobaviteljev, kar lahko vpliva na vašo prodajo ali zadovoljstvo kupcev.
extend icon
O tem še niste razmišljali oz. menite, da bodo morali kupci pač sprejeti dejstvo, da bodo kasneje prejeli naročene izdelke.
extend icon

Kaj pri tej taktiki svetuje pm tech strokovnjak?

Določite ključne dogodke (t. i. incidente), na katere se boste aktivno odzivali, in pravila, po katerih boste delovali, ko pride do zastojev.
Preverite stanje podatkov o svojih kupcih ali uporabnikih, njihova soglasja in zgodovino (število odprtih mailov, fazo v nakupnem procesu).
Poskrbite, da bodo kupci vse pomembne informacije prejemali dovolj zgodaj.
Pripravite pristajalne strani s ključnimi informacijami in razlagami o zastojih, razlogih zanje ter načinih, na katere pomagate svojim kupcem.
Najpomembnejše: zdaj je skrajni čas za vzpostavitev programa zvestobe. Poznavanje kupcev in direkten dostop do njih sta ključna za uspešno komunikacijo in prodajo, še posebej v kriznih časih.
cameleon
KA KO

vam lahko mi pomagamo?

PM, poslovni mediji je sodobna marketinško-tehnološka agencija in je lahko vaš svetovalni ter izvedbeni partner za učinkovito digitalno preobrazbo in izjemne rešitve s področja marketinga, vsebinskega marketinga in strateškega komuniciranja. Učinkovito združujemo potencial novih tehnologij z razumevanjem moči vsebine.

Dobro razumemo specifike negotovih gospodarskih okolij in pomagamo partnerjem, da svoj marketing in prodajo pravočasno in ustrezno pripravijo na prihajajoče poslovne izzive.

Igor Savič

Direktor

igor.savic@p-m.si041 641 786

Primož Inkret

Direktor

primoz.inkret@p-m.si041 355 100

Mitja Jereb

Strateški direktor naročnikov in strateško svetovalnega oddelka

mitja.jereb@p-m.si041 273 404

Urban Pfeifer

Strokovni direktor digitalnega razvoja

urban.pfeifer@p-m.si030 384 929